Vastuullisuus

Assistor-Uuttera Oy:n vastuullisuus perustuu lakien, niiden hengen sekä yhtiön arvojen noudattamiseen päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Kannustamme ja pyrimme siihen, että jokainen assistor-uutteralainen haluaa kantaa myös yksilönä vastuuta yhtiön vastuullisen toiminnan toteutumisesta arjessa.

Noudatamme lakeja ja hyvää liiketapaa

 • ​Emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä ja sen henkeä kaikkialla missä toimimme, vaan toimimme myös muutoin korkeimpia vastuullisia liiketoimintaperiaatteita noudattaen.
 • Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden edellytämme noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

Sitoudumme reiluun kilpailuun

 • ​Kilpailemme rehellisesti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen.
 • Emme harjoita lainvastaista tiedonvaihtoa, toimintaa tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa.
 • Keräämme tietomme kilpailijoista vain rehellisesti ja lainmukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Toimimme kestävästi

 • ​Tarjoamme palveluita ja tuotteita, joiden ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä huomioiden tuotteiden koko elinkaaren.
 • Pyrimme varmistamaan, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja.
 • Osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan.

Toimimme vastuullisesti työyhteisössä

 • ​Pidämme hyvän työilmapiirin luomista ja ylläpitämistä yhteisenä tehtävänämme.
 • Työpaikkakiusaamiselle ja työsyrjinnälle meillä on nollatoleranssi.
 • Ketään henkilöstön edustajaa ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, poliittisten mielipiteiden tai etnisen alkuperän vuoksi.
 • Takaamme jokaiselle tasa-arvoisen kohtelun.

Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa

 • Emme hyväksy liiketoiminnassamme korruptiota missään muodossa.
 • ​Emme anna asiakkaille, toimittajille, viranomaisille tai muille päättäjille lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.
 • Emme myöskään ota vastaan lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekomme puolueettomuuteen.

Vältämme eturistiriidat

 • ​Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset konsernin etujen mukaisesti.
 • Henkilökohtainen etu tai suhteet eivät vaikuta päätöksentekoon.
 • Emme osallistu Assistor-Uutteran nimissä poliittiseen toimintaan.
 • Edellytämme henkilöstöltä avoimuutta mahdolliseen eturistiriitaan johtavissa tilanteissa.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

 • ​Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.
 • Häirinnän, syrjinnän, lapsityövoiman, pakkotyön tai minkäänlaisen hyväksikäytön osalta kantamme on yksiselitteinen; se ei ole arvojemme mukaista eikä hyväksyttävää.

Suojaamme luottamukselliset tiedot

 • Emme hanki tai käytä luottamuksellisia tietoja yksityistarkoitukseen.
 • Pidämme salassa työssämme saadut luottamukselliset tiedot yhtiön toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista emmekä kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille. ​​

Viestimme vastuullisesti

 • ​Olemme sitoutuneet ennakoivaan, avoimeen ja sisällöltään objektiiviseen viestintään.
 • Assistor-Uutteran tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa.
 • Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita.
 • Tiedotamme sidosryhmiä kriisitilanteissa nopeasti ja rehellisesti sekä kannamme oman osamme vastuusta.

HUOLENAIHEISTA JA RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen kuuluu meille jokaiselle. Jokaisen velvollisuus on myös ilmoittaa epäillyistä ja havaituista rikkomuksista eteenpäin.

​Meillä vastuullisuus tarkoittaa lakien, niiden hengen ja yhtiön arvojen noudattamista päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Haluamme varmistua siitä, että jokainen työntekijämme ja yhteistyökumppani toimii vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Pyydämmekin sinua ilmoittamaan, jos havaitset näiden periaatteiden vastaista toimintaa jollakin liiketoiminnan osa-alueella.

Pyydämme sinua keskustelemaan epäilyistäsi ensisijaisesti esimiehesi tai tämän esimiehen kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi Fair play -kanavan kautta.

Fair play -kanavan tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti havaitsemastaan vastuullisuusperiaatteiden vastaisesta toiminnasta.


LINKKI FAIR PLAY -KANAVAAN
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA FAIR PLAY -KANAVASTA

Jos haluat lisätietoa vastuullisuusperiaatteiden soveltamisesta, ota yhteyttä esimieheesi tai HR-palveluihin vastuullisuus@assistor-uuttera.fi